Dotacje 2019r.

Opublikowano: Marzec 18, 2019
POWIAT WOŁOMIŃSKI

Umowa nr 565.2018 z dnia 19 grudnia 2018r. – kwota 120.120,00zł na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 7.920,00zł na dwa zadania z zakresu edukacji prawnej

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.

”Prowadzenie dwóch punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wołomińskim”
Termin realizacji zadania: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

________________________________________________________________________________

Umowa nr 32.2019 z dnia 6 lutego 2019r. – kwota 165.165,00zł na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 11.880,00 zł na trzy zadania z zakresu edukacji prawnej

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.:

„Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”
Termin realizacji zadania: 01.02.2019r. – 31.12.2019r.

Umowa nr 33.2019 z dnia 1 lutego 2019r. – kwota 9.500,00zł

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.:

„Fizjoterapia w profilaktyce i leczeniu nietrzymania moczu u kobiet”
Termin realizacji zadania: 01.02.2019r. – 31.12.2019r.

Umowa nr 34.2019 z dnia 1lutego 2019r. – kwota: 42.530,00zł

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.:

„Profilaktyka zaburzeń psychicznych, w szczególności u kobiet w depresji poporodowej oraz osób chorych onkologicznie”
Termin realizacji zadania: 01.02.2019r. – 31.12.2019r.

Umowa nr 35.2019 z dnia 1lutego 2019r. – kwota: 24.550,00zł

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.:

„Pomoc w sytuacjach kryzysu”

Termin realizacji zadania: 01.02.2019r. – 31.12.2019r.