Wspieramy rodziny

Cel i odbiorcy projektu:

Projekt „Wspieramy rodziny” skierowany jest do mieszkańców Gminy Zielonka oraz pracowników instytucji podległych Gminie Zielonka. Program obejmuje pomoc w stanach kryzysu psychicznego i zakłada szybki dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej przy wsparciu pracownika socjalnego i psychologa.

Działania w tej formie pozwalają zmniejszyć konsekwencje różnych form kryzysów, które dotykają rodziny   i ich członków: sytuacje okołorozwodowe, stan żałoby po nagłej lub samobójczej śmierci członka rodziny, konflikty rodzinne, nadużycia, wypadki, poważne choroby.

Działania proponowane w projekcie „Wspieramy rodziny” realizowane będą na terenie Gminy Zielonka we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Zdrowia ul.Mickiewicza 18 w Zielonce.

Konsultacje psychiatryczne będą realizowane w siedzibie

Fundacji Spektrum w Wołominie al.Armii Krajowej 16a.

Działania interwencyjne realizowane będą w miejscu zgłoszenia – na terenie instytucji gminnych, np.szkoły lub w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej.