Profilaktyka zaburzeń psychicznych w szczególności u kobiet w depresji poporodowej oraz chorych onkologicznie.

Cel

Celem projektu jest udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej pacjentkom, które utraciły dziecko.

Odbiorcy projektu

Projekt „Pomoc psychologiczna dla pacjentek” skierowany jest do pacjentek Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Powiatowego w Wołominie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Jako sytuację kryzysową, która wymaga natychmiastowej pomocy psychologicznej, traktuje się:

-poronienie
-poród, który zakończył się ciężką chorobą lub śmiercią dziecka
-ciężką chorobą, którą wykryto dopiero po jego urodzeniu
-poród martwego płodu.

Działania

W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu pilotażowego, który miał miejsce w 2013, jak i w 2014r., chcemy zapewnić specjalistyczną pomoc pacjentkom w jak najszybszym czasie, jeszcze podczas pobytu w szpitalu. Pierwsze spotkanie zapewni pacjentce emocjonalne wsparcie i będzie stanowiło bazę do dalszego kontaktu pacjentki z psychoterapeutą. Kolejne spotkania – już poza oddziałem – będą się koncentrowały wokół przekazywania pacjentce przez terapeutę wiedzy na temat procesu żałoby, jego naturalności i różnorodności przechodzenia przez kolejne etapy przez innych ludzi. W projekcie zakładamy również możliwość udzielenia pomocy kobietom, które już opuściły oddział,ale w związku z niepokojącymi objawami potrzebują natychmiastowej pomocy psychoterapeuty.

Projekt realizowany jest do końca grudnia 2018r. Podejmowane działania odbywać się będą w Szpitalu Powiatowym w Wołominie, następnie w siedzibie fundacji przy al.Armii Krajowej 16a w Wołominie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego.